Regulamin

Regulamin sklepu

I. Definicje

1. Sprzedający - spółka "Clex Polska" Piotr Łagoda, Jacek Dziewanowski z siedzibą w Szczecinie ul. Pocztowa 16/5, REGON 812532151, NIP 8522370958

2. Zamawiający - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

a. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i

b. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą;

3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.macrooptic.pl

4. Towar - towary i usługi oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego w ramach Sklepu;

5. Cena - cena netto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze;

6. Reglami - niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu;

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep działający pod adresem www.Macrooptic.pl jest prowadzony przez Sprzedającego.

2. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I ust. 2

3. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

III. Rejestracja Zamawiającego w Sklepie

1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny w Sklepie.

3. Wypełnienie i akceptacja formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

4. Wypełniając i akceptując formularz rejestracyjny Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

IV. Składanie Zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Do cen towarów system sklepu automatycznie dolicza podatek VAT oraz koszt przesyłki po wybraniu przez Zamawiającego sposobu transportu.
2. Sklep internetowy Macrooptic.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie: 
– dane kontaktowe i adresowe Zamawiającego 
– co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną 
– wskazanie rodzaju transportu 
– sposób płatności (przelew, pobranie, płatność on-line) 
4. Sklep internetowy Macrooptic.pl w każdym momencie zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności. 
5. Miejsce zawarcia transakcji kupna/sprzedaży.
Miejscem zawarcia transakcji kupna/sprzedaży dokonanej za pośrednictwem sklepu Macrooptic.pl jest siedziba firmy:

Clex Polska

Bohaterów Warszawy 15

70-370 Szczecin

6. Prezentowane zdjęcia i opisy na stronach produktów umieszczonych w sklepie mogą się różnić nieznaczne od faktycznych.

V. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Zamawiającego. 
2. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. 
3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne lub wzbudzały wątpliwości. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem Macrooptic.pl leży po stronie Zamawiającego. Brak takiego kontaktu w przeciągu 48 godzin od dnia złożenia zamówienia może skutkować anulowaniem zamówienia.

VI. Dostarczanie zamówionych produktów

1. Jeśli przy towarze umieszczonym w sklepie widoczny jest status “Dostępny” oznacza to, że produkt jest w posiadaniu firmy Clex Polska. Sklep Macrooptic.pl zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiajacemu towarów posiadających status “Dostępny” w terminie 1-5 dni roboczych w zależności od wybranego sposobu dostawy od momentu weryfikacji zamówienia. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero w chwili zaksięgowania pieniędzy na jednym z kont bankowych. Czas zaksięgowania przelewu wynosi od jednego do trzech dni roboczych, od momentu jego wykonania.
2. Dla towarów o innym statusie dostępności niż “Dostępny” czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.
3. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zamawiajacych proponujemy skorzystanie z usług firmy kurierskiej. Zaletą takiego sposobu dostawy jest bardzo wysoka skuteczność doręczeń (ponad 95%) na drugi dzień roboczy. Wszystkie przesyłki są bezpieczne zapakowane oraz ubezpieczone do kwoty 50 tysięcy PLN.
4. Po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru za pośrednictwem sklepu internetowego Macrooptic.pl w siedzibie firmy Clex Polska. W takim przypadku jedyną formą płatności jest gotówka (na chwilę obecną nie ma możliwości płatności kartą). Odbiór osobisty umożliwia Państwu zapoznanie się z towarem przed dokonaniem płatności oraz fachowe doradztwo.

VII. Gwarancja i rękojmia

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku Karty Gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Niektóre z produktów posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 
2. W celu zgłoszenia (nadania) reklamacji, należy wysłać e-mail na adres shop@macrooptic.pl z informacją zawierającą:

  • Pełną nazwę produktu
  • Numer faktury zakupu
  • Numer zamówienia
  • Dokładny opis uszkodzenia

Reklamowany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt.

Reklamacje rozpatrywane są przez Macrooptic.pl w terminie 14 dni roboczych. Może się jednak zdarzyć, że ze względu na sprowadzenie sprzętu od producenta czas naprawy wydłuży się do 30 dni. Naprawiony towar zostanie wysłany na koszt Macrooptic.pl do Zamawiającego. Do przesyłki należy dołączyć kopię zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz opis uszkodzenia, w przypadku braku tych dokumentów czas naprawy może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność zweryfikowania. 
3. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zalecamy więc przed odebraniem przesyłki od kuriera dokładne sprawdzenie czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśmy z pieczątką firmy Macrooptic.pl. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Zamawiających podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego Macrooptic.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl